Aprovació de la pròrroga
dels ERTO

S’ha aprovat pel govern de Pedro Sánchez, la pròrroga dels ERTO fins el a 28 de febrer de 2022

Pròrroga ERTO documentació

El passat 29 de setembre es va publicar al Boletín Oficial del Estado l’autorizació de pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisis pandèmica.

Destaquem que els que tinguin un ERTO vigent a 30 de setembre, es veurà prorrogat tàcitament fins el 31 de octubre si no se presenta una nova sol·licitud. . Si es presenta la nova sol·licitud, es prorrogarà fins el 28 de febrer de 2022

Requisits i documentació

  • Per la pròrroga dels ERTO, es necessari presentar una sol·licitud davant l’autoritat laboral, que contendrà una petita memòria dels treballadors afectats en el ERTO, amb un Excel indicant els dies de treball, de suspensió o de reducció de jornada esdevinguts durant els mesos de juliol, agost i setembre.

 

  • Un cop presentat davant l’autoritat laboral, aquesta te un termini de 10 dies hàbils per comunicar la resolució, en caso de no comunicar-la expressament s’entén concedida per silenci administratiu.

 

  • Posteriorment i en un termini de 5 dies se ha de presentar davant el Ministeri de Treball una nova sol·licitud col·lectiva de prestació d’atur per als treballadors afectats.

  • I per finalitzar, cada mes es tindrà que presentar a través de la plataforma certificad@s els períodes d’activitat de cada treballador inclòs en el ERTO, estigui afectat o no.