Assessoria jurídica a Barcelona

En el àmbit de Assessoria Jurídica destaquem la especialitat en dret mercantil i civil.

Assessoria jurídica

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT?
Es tracta mitjançant aquesta àrea de donar cobertura a tota la problemàtica de tipo legal, així como assessorar sobre qualsevol acte de la vida de las persones i de las empreses que tinguin un contingut legal al que ha de referir-se o son de obligat compliment, redactant els documents i contractes necessaris per els temes que mostrem a continuació.

Dret mercantil

  • Constitució de Societats Mercantils (Societats Anònimes, Limitades, Anònimes Laborals, Limitades Laborals, Cooperatives, Civils, etc.)

 

  • Redacció de Estatuts, modificacions estatuàries, dissolució de societats, elecció y cessament d’administradors socials, tramitació de llibres de actes i socis, compra venda d’accions o participacions socials, transmissions d’empreses.

Dret civil

  • Contractes de Compravenda, Usdefruit, Renda Vitalícia, Societats Civils.

  • Contractes de Arrendament de Locals de Negoci, Vivenda, de Bens Mobles.

  • Testaments, Declaració de Hereus “ab-intestat”, Herències i Donacions.

Especialistes en el creixement de les PIMES i millorar l’eficiència operativa, ajudant-les a desenvolupar models de negoci per a augmentar la seva capacitat competitiva.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Sol·licita més informació

Deixa'ns les teves dades i et cridem.

*Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Consentiment RGPD

Altres serveis de l’assessoria

Potser també t’interessen