Augment des tipus de gravamen

aplicables sobre la base d’estalvi

en el I.R.P.F. per l’exercici 2023

En el projecte des Pressupostos Generals del Estat està previst augmentar la tributació de la base del estalvi del Impost sobre la Renda de las Persones Físiques d’aquells guanys patrimonials superiors a 200.000 euros.

La taula dels tipus marginals variarà de la següent manera:

Tram de renda (euros)En 2022A partir 2023
De 0 a 6.00019%19%
De 6.001 a 50.00021%21%
De 50.001 a 200.00023%23%
De 200.001 a 300.00026%27%
A partir de 300.00126%28%

Per tot això, aconsellem que, si se te intenció de vendre algun immoble, fons de inversió, accions, etc., En els que el guany patrimonial sigui superior a 200.000 euros, ho faci abans del 31 de desembre de 2022.

Com exemple, si s’efectua la venda de un immoble amb un guany patrimonial de 485.000 euros, la diferencia de fer-ho en el exercici 2022 o en el 2023 es de 4.700 euros.