Assessoria laboral
a Barcelona

Responsable de les relacions entre l’empresa i els seus treballadors, així com amb l’administració pública.

Assessoria laboral

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT?

Es l’encarregada d’assessorar i tramitar la totalitat de las gestions necessàries en relació amb l’empresa, el seu personal i els organismes oficials encarregats d’aquests temes, com el I.N.S.S., la T.G.S.S., CMAC, Inspecció de Treball, etc. A continuació, els hi mostrem las gestions més importants sense que això exclogui altres tràmits relacionats amb les mateixes.

Seguretat Social

 • Tramitació davant dels organismes competents del alta de l’empresa en la Seguretat Social, Mútues d’accidents de treball, Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i demes gestions relacionades amb el alta de la empresa en temes laborals i socials.
 • Tramitació de le altes, modificacions i baixes del personal assalariat i dels diferents règims de la Seguretat Social, tals com Autònoms, Artistes, Empleats de la llar, Convenis Especials, Representants de Comerç i Agrari.
 • Càlcul i confecció dels bolletins de cotització de la Seguretat Social, tant dins de termini com amb recàrrec.
 • Càlcul, confecció i tramitació d’ajornaments a la seguretat Social.

Nòmina i contractació

 • Estudi, redacció I modificació dels contractes de treball, així com de les renovacions dels mateixos.

 • Càlcul i confecció dels rebuts de salaris, del personal assalariat, en qualsevol dels règims de la seguretat social.

 • Confecció del certificat d’empresa a efectes de percebre la prestació per atur, o pel Institut Nacional de la Seguretat Social o les Mútues d’accidents de treball, en caso de malaltia, incapacitats o jubilació.
   

 • Càlcul i confecció dels rebuts de liquidació por cessament del personal.

Hisenda

 • Confecció dels certificats acreditatius de las retribucions i les retencions per renda y seguretat Social, de cadascú dels treballadors i professionals de l’empresa.
 • Declaració mensual o trimestral de las retencions practicades a compte del I.R.P.F.
 • Declaració anual de las retencions del I.R.P.F.

Conflictes laborals

 • Estudi càlcul i redacció dels acomiadaments del personal dels nostres clients i la seva presentació, davant els estaments oficials, primer davant el servei de conciliacions de la Generalitat i posteriorment davant els jutjats de los Social, que corresponguin a la localitat de l’empresa.

 • Representación y defensa delante del Departament de Treball de la Generalitat de nuestros clientes, en materia de despidos, reclamaciones de cantidad, modificaciones contractuales, etc. Y ante los Juzgados de lo social.

 • Assistència i representació dels nostres clients davant a l’Inspecció Provincial de Treball de Barcelona.

 • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, tant de suspensió com d’extinció davant el Departament de Treball de la Generalitat, i l’Inspecció de treball, en cas de expedients provincials (Cataluña) o en el ministeri de treball en cas de expedients multi provincials.

 • Seguiment dels expedients i presentació dels períodes de inactivitat davant el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Estrangeria

 • Estudi, redacció i modificació dels contractes de treball, així com de les renovacions d’aquests

 • Càlcul i confecció dels rebuts de salaris, del personal assalariat, en qualsevol dels règims de la seguretat social.

 • Confecció del certificat d’empresa a l’efecte de percebre la prestació per desocupació, o per a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o les Mútues d’accidents de treball, en cas de malaltia, incapacitats o jubilació.

 • Càlcul i confecció dels rebuts de liquidació per cessament del personal.

Especialistes en el creixement de les PIMES i millorar l’eficiència operativa, ajudant-les a desenvolupar models de negoci per a augmentar la seva capacitat competitiva.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Sol·licita més informació

Deixa'ns les teves dades i et cridem.

*Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Consentiment RGPD

Altres serveis de l’assessoria

Potser també t’interessen